Kerkdienst : 23 juni 2019 om 09:30 uur, Ds. Marina v.d. Zwaag- de Haan, Dienst voor jong en oud
Kerkdienst : 30 juni 2019 om 09:30 uur, Ds. Mw.E.Klok,
Kerkdienst : 07 juli 2019 om 09:30 uur, prop.A.Wingelaar,
Kerkdienst : 14 juli 2019 om 09:30 uur, Ds. Marina v.d. Zwaag- de Haan,
Kerkdienst : 21 juli 2019 om 09:30 uur, Ds.A. van Hilten,
Kerkdienst : 28 juli 2019 om 09:30 uur, Ds.E.M.Ezinga,
Kerkdienst : 04 augustus 2019 om 09:30 uur, Ds.S,Honing,
Kerkdienst : 11 augustus 2019 om 09:30 uur, Mw.J.Sneep- Oorbeek,
Kerkdienst : 18 augustus 2019 om 09:30 uur, Ds. Marina v.d. Zwaag- de Haan,
Kerkdienst : 25 augustus 2019 om 09:30 uur, Ds,D. Verboom,